Ortopedia

Ortopedia wraz z traumatologią jest specjalnością zajmującą się wadami, chorobami i urazami narządu ruchu. W zakresie dzialności zajmuje się pacjentami od chwili urodzenia do ostatnich lat życia. Metody lecznicze w ortopedii to leczenie nieoperacyjne (opatrunki unieruchamiające, ortezy i aparaty oraz obuwie ortopedyczne) lub operacyjne (wszczepianie sztucznych stawów, przeszczepianie ścięgien i mięśni, plastyka tkanek miękkich i kości); uzupełniającym leczeniem są zabiegi rehabilitacyjne, kinezyterapia, zabiegi fizykoterapeutyczne, a także farmakoterapia. W swej działalności, poza konsultacjami oraz czynnościami orzeczniczymi, prowadzę zabiegi ambulatoryjne, iniekcje dostawowe, leczenie osoczem bogatopłytkowym, komórkami macierzystymi pobranymi ze szpiku kostnego lub tkanki tłuszczowej pacjenta. Zapraszam do zapoznania się z ofertami w stronie internetowej.