Koszt konsultacji  w zakresie ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu 

wynosi 200 PLN