Prowadzona przeze mnie ortopedyczna praktyka lekarska oparta jest na wieloletni doświadczeniu  pracy w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz utworzonym i prowadzonym przeze mnie przez niemal 20 lat Oddziale Ortopediii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 

Zakres prowadzonych konsultacji obejmuje:

- ortopedię dziecięcą i osób dorosłych

- traumatologię dziecięcą i osób dorosłych

- leczenie powikłań w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

W zakresie praktyki prowadzę pacjentów zarówno przedoperacyjnym jak i w okresie pooperacyjnym.

 

W ramach obowiązujących przepisów wydaję skierowania do szpitala w ramach refundacji zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Wydaję zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby ZUS i KRUS

Wydaję zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA