Choroby paznokci

Leczenie chorób paznokci jest domeną dermatologów. W naszym Gabinecie Medycyny Estetycznej wspomagać możemy leczenie zmian wymagających interwencji chirurgicznej (paznokieć wrastający, zanokcica) lub laseroterapii (grzybica, zakażenia wirusem HPV).

Paznokcie są ważne nie tylko dla wyglądu kosmetycznego, ale również odgrywają ważną rolę w zdrowiu człowieka. Paznokcie przede wszystkim chronią i podtrzymują tkankę palców rąk i nóg, ale również pomagają wykryć wiele schorzeń ogólnoustrojowych.  Choroby paznokci zwykle dotykają starszych osób ze względu na słabe krążenie, stosowanie leków i pogrubienie paznokcia. Zdeformowane, matowe, przebarwione paznokcie zarówno palców rąk, jak i nóg, świadczą często o tym, że nie dbamy o nasze zdrowie.

RODZAJE ZABURZEŃ PAZNOKCI

ZANOKCICA

Zakażenie o podłożu bakteryjnym dotyczące aparatu paznokcia, najczęściej wywołane przez gronkowce, paciorkowce lub pałeczki ropy błękitnej. Częste narażenie na wodę i chemikalia to czynniki wywołującymi infekcje bakteryjne. W wyniku doznanego urazu bakterie przedostają się pod płytkę paznokciową wywołując ostrą reakcję zapalną. Proces chorobowy dotyczy zwykle jednego palca. Pojawia się obrzęk i ból, a okolica paznokcia jest żywoczerwona. W obrębie wału paznokciowego pojawia się treść ropna, a sama płytka paznokciowa może oddzielić się od macierzy. Istotne w leczeniu jest zastosowanie antybiotykoterapii doustnej. Zbiornik ropny należy naciąć w celu ewakuacji ropy, niekiedy konieczne jest usunięcie płytki paznokciowej. Zabiegi chirurgiczne wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.
Image placeholder

GRZYBICA PAZNOKCI

Infekcje grzybicze to zaraźliwa infekcja płytki paznokciowej wywoływana przez ten sam grzyb, który powoduje grzybicę na skórze. Czynnikami sprzyjającymi pojawieniu się grzybicy mogą być zaburzenia hormonalne nowotwory, sterydoterapia, obniżona odporność oraz zaniedbania higieniczne. Najczęściej na grzybicą narażone są osoby starsze i dzieci oraz kobiety w ciąży Etiologicznie najczęstszym czynnikiem są Trychophyton rubrum i Trychophyton mentagrophytes var. interdigitale. Do zakażenia najczęściej dochodzi w obrębie stóp, gdzie początkowo zainfekowana zostaje skóra a następnie paznokcie. Jeśli paznokcie są zakażone grzybem, zmieniają zabarwienie na żółte, białe lub brunatne, kruszą się i pogrubiają, po czym płytka paznokciowa może oddzielić się od łożyska. Leczeniem grzybicy zająć się musi lekarz – po pobraniu materiału wykonuje się badanie mikologiczne, na którego podstawie ustala się rodzaj terapii.
Image placeholder

Innowacyjną metodą leczenia grzybicy paznokci jest bezinwazyjna, bezbolesna i wysoce skuteczna terapia laserowa, wykorzystująca dwufazowe działanie lasera, z wiązką niebieską o długości 405 nm oraz wiązką czerwoną o długości 635 nm. Wiązka niebieska wykazując działanie grzybobójcze oraz bakteriobójcze niszczy mikroorganizmy, zaś wiązka czerwona pobudza procesu immunologiczne organizmu oraz przyspiesza leczenie. Ostatnie doniesienia opisują skuteczność leczenia laserem frakcyjnym 2940-nm Er:YAG . Terapia laserem trwa z reguły 12 minut i winna być powtarzana 5-6 krotnie. W przypadku niepowodzenia omówionych powyżej terapii pozostaje zabieg chirurgicznego usunięcia płytki paznokciowej.

PAZNOKIEĆ WRASTAJĄCY

Patologia polega na wrastaniu paznokcia wgłąb skóry wału okołopaznokciowego, dotyczyć może paznokci zarówno stóp jak i rąk, najczęściej jednak pojawia się w obrębie palucha. Pojawiające się często urazy paznokcia prowadzą do zakrzywienia się wgłąb skóry okrągłego łożyska paznokcia. Najczęstszą przyczyną jest zbyt ciasne obuwie oraz nieprawidłowe obcinanie paznokci – w półksiężyc zamiast prosto. Początkowo pojawia się ból i zaczerwienienie wału paznokciowego, a na pograniczu paznokcia pojawia się ziarnina zapalna. Nasilenie stanu zapalnego może spowodować pojawienie się krwawienia i treści ropnej. Wystąpienie powyższych objawów jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej - dermatologa lub chirurga – kwalifikujących do ewentualnego zabiegu operacyjnego.

W początkowej fazie zapalnej, w której pojawia się ból oraz zaczerwienienie – wystarczająca może być wizyta u podologa, który koryguje kierunek wzrostu paznokcia poprzez założenie specjalnej klamry na płytkę paznokciową. Dodatkowo – miejscowo – zastosować można moczenie. Stopy w. roztworach antyseptycznych.
Image placeholder

W przypadku nasilonego stanu zapalnego z wytworzeniem ziarniny i obecnością sączenia treści ropnej, najkorzystniejszą metodą jest leczenie chirurgiczne, polegające na korekcji wału paznokciowego oraz plastyce płytki paznokciowej i macierzy paznokcia. Zabieg wykonuje się w miejscowym znieczuleniu nasiękowym.

BRODAWKI PODPAZNOKCIOWE I OKOŁOPAZNOKCIOWE

Schorzenie wywołane przez wirusa z grupy HPV (Human Papilloma Virus) 1,2 i 4, dotyczy głównie dzieci i młodych dorosłych, często łączy się z nawykiem obgryzania paznokci lub powtarzającymi się urazami. Jeśli obrębie wału paznokciowego pojawiają się guzki o kolorze skóry – są to brodawki okołopaznokciowe. Natomiast brodawki podpaznokciowe lokalizują się pod płytką paznokciową. Obecność zmian może być bolesna. Leczenie prowadzi lekarz dermatolog - z ewentualną zleconą laseroterapią.
Image placeholder

ŁUSZCZYCA PAZNOKCI

Łuszczyca paznokci jest chorobą towarzyszącą ogólnoustrojowej łuszczycy skóry. Charakterystyczne zmiany w obrębie płytki paznokciowej stanowią ważny element w rozpoznaniu łuszczycy. Pojawiają się w obrębie płytki paznokciowej punktowe wgłębienia określane mianem naparstkowania, będące wyrazem nieprawidłowego procesu rogowacenia.
Image placeholder

Zajęcie procesem chorobowym łożyska powoduje żółtawe przebarwienie określane jako kropla oleju pod płytką paznokcia. W zmianach zaawansowanych paznokieć staje się zgrubiały białawożółty, kruchy, poprzecinany bruzdami, matowy, pojawia się onycholiza, czyli odklejanie płytek paznokciowych, co w zaawansowanych zmianach skutkować może całkowitym oddzieleniem się płytki paznokcia.

Łuszczycę paznokci leczy się w ramach ogólnego leczenia łuszczycy skóry. Leczenie zmian paznokci często nie daje zadowalających rezultatów. Stosuje się preparaty steroidowe w postaci kremów, maści lub iniekcji doogniskowych.

LISZAJ PŁASKI

Patologiczne zmiany w zakresie paznokci są objawem ogólnoustrojowego schorzenia – liszaja płaskiego. Początkowo pojawiać się mogą zmiany skórne, następnie dochodzi do zajęcia macierzy paznokci.
Image placeholder

Płytka paznokcia ulega zcieńczeniu, z obecnością podłużnych bruzd, niekiedy dochodzi do całkowitego zaniku płytki paznokciowej. Zmiany dotyczą jednego lub wielu paznokci. Z czasem dochodzi do przerostu skórki tylnego brzegu, pokrywającego cały paznokieć. W zmianach zaawansowanych dochodzi do całkowitego oddzielenia płytki, a zniszczony paznokieć nigdy nie odrasta. Leczenie dermatologiczne polega na zastosowaniu glikokortykosterydów w formie iniekcji okołopaznokciowych.

KRWIAK PODPAZNOKCIOWY

Powstaje w wyniku tępego urazu palca w obrębie paznokcia. Pod płytką paznokciową pojawia się bolesna, sinoczerwona plama będąca zbiornikiem wynaczynionej krwi. Bezpośrednio po urazie ulgę przynosi nawiercenie – w warunkach jałowości – płytki paznokciowej np. igłą iniekcyjną. Pozwala to na ewakuację niewielkiej ilości krwi, w sposób istotny zmniejszające dolegliwości bólowe. Ewakuacja krwiaka winna nastąpić bezpośrednio po urazie. Pozostały krwiak przesuwa się wraz ze wzrostem paznokcia. Rozległy kwiak wymaga niekiedy usunięcia płytki paznokciowej.
Image placeholder

Pozostaje cała gama schorzeń w obrębie paznokci – niemniej każdorazowo w przypadku pojawienia się patologii skorzystać należy z konsultacji dermatologicznej.

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zastępują i nigdy nie powinny być traktowane jako profesjonalna porada medyczna. Zawsze rozmawiaj z lekarzem o ryzyku i korzyściach wynikających z leczenia.Skontaktuj się z nami, doradzimy Ci z którego zabiegu możesz skorzystać a także sprawdź nasz cennik.

Skontkatuj się z nami!                                                             Cennik